Beter 1 vogel op de foto dan...

Sinds enkele jaren ga ik met de tele op zoek naar vogels. Vooral nu de polders van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde (de Barbierpolder) als overstromingsgebied aangelegd wordt, zie je daar zeer veel verschillende vogels nestelen, doortrekken, overwinteren... Het biedt dan ook vele mogelijkheden om heel wat te leren over vogels en mooie foto's te maken. In de hiernavolgende pagina's een kleine samenvatting van wat er zoal te zien is gedurende het jaar.

Blauwe reiger Wellicht één van de meest voorkomende "grote" vogels van het gebied: de blauwe reiger. Hij lust vis, kikkers, maar ook mollen en woelratten! Hij heeft een rauwe, doordringende roep, dikwijls bij het opvliegen.
Deze zilverreiger zie je dikwijls tijdens de winter in het gebied. Broeden doet hij hier niet. Er is ook nog een kleine zilverreiger maar die is een stuk kleiner en heeft gele tenen en zwarte poten. Grote zilverreiger
Purperreiger Deze purperreiger is een echte uitzondering als je hem hier in Vlaanderen ziet. Hij is onderweg naar het zuiden en komt hier zijn buik vol eten voor de grote overtocht. In september 2011 zat deze purperreiger hier enkele dagen.
 De lepelaar is geen reiger, de bek is onmiskenbaar een "lepel"! De reigers vliegen met de nek ingetrokken, de lepelaar vliegt zoals de ooievaar met de nek uitgestoken. Hij komt hier in het gebied foerageren. Nier ver hiervandaan in Verrebroek is (was) een kolonie van lepelaars.  Lepelaar
 Ooievaar  Op 28 november 2011 passeerde deze ooievaar over de Barbierpolder. Het is eveneens een zeldzame gast. Nog zeldzamer is de zwarte ooievaar, alhoewel ik er reeds één opgemerkt heb in het voorjaar van 2012. Helaas geen foto van deze merkwaardige ontmoeting.

Roofvogels

Roofvogels zijn imposant: dikwijls een grote spanwijdte van vleugels, maar ze zien ook alles. Hun klauwen zijn dodelijk voor de prooien.

Boomvalk  Deze boomvalk zie je enkel in de zomer jagen op libellen. Hij lijkt op een slechtvalk maar de borststrepen lopen van boven naar onder.
 De sperwer zien we niet dikwijls, maar als er een troep spreeuwen of kievieten ineens opvliegen mag je gerust zijn dat er ergens hoog in de lucht een sperwer vliegt. Sperwer
Torenvalk  De torenvalk is meest frekwent aanwezig naast de buizerd in de polder. Je ziet hem dikwijls "bidden", zoals hier op de foto,  boven zijn prooi. Van daarboven ziet hij een muis lopen tussen het gras.
 Een roofvogel kan je niet makkelijk benaderen, want hij heeft je vlugger gezien dan jij hem. Maar de torenvalk komt soms heel laag overgevlogen, dicht genoeg voor een foto! Torenvalk
Torenvalk  En heel soms kan je hem toch eens fotograferen, rustend op een tak.
De bruine kiekendief zie je dikwijls laag over het riet vliegen om er de kuikens en van de watervogels te grijpen. Zijn collega de blauwe kiekendief zie je hier enkel in de winter. Hij heeft een grotere spanwijdte dan de buizerd. Bruine kiekendief
Wespendief Deze wespendief komt sinds enkele jaren broeden in de polder. Je ziet hem dan af en aan vliegen met raten van wespennesten in zijn poten.
  En last but not least: de buizerd natuurlijk. Ook die is hier zeer overvloedig aanwezig in het gebied. Van de lichtere vorm, zoals op de foto, tot de donkere vorm.  Buizerd en wespendief lijken op elkaar maar de wespendief zijn staart is langer en zijn kop kleiner.  Buizerd

Meer artikels...

  1. Zangvogels